Vision

Vi är skolan med internationell karaktär, tvåspråkig inriktning och hög kvalitet på undervisningen! Här finns två språkiga klasser, utökad timplan i engelska och lärare med engelska som modersmål.

Vår tvåspråkiga inriktning gynnar samtliga elever på skolan. Vår vision är att det engelska språket ska fungera som ett undervisningsspråk såväl som ett sällskapsspråk och ett lekspråk. Vi vill att engelskan ska vara ett levande språk som hörs i skolans alla lokaler och under skoldagens alla skeenden.

Hos oss lär sig eleverna tidigt att olikheter berikar och att alla människor har lika värde. Den internationella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt numera globala samhälle.