Synpunkter

Enligt 4 kap. 8§ Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot utbildningen.  Alla synpunkter som kan bidra i vårt förbättringsarbete är välkomna. Materialet är en viktig del av vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete. Vi uppmanar alla att i första hand prata med den som är främst berörd. Det går alltid bra att ringa eller boka ett samtal med personal vid behov. Skriftlig rutin nedan.

Skriftliga synpunkter/klagomål skickas till marie.kallstrom@englishschool.se som är rektor för verksamheten. Det går även bra att skicka in sina synpunkter/ klagomål till Rektor via post.

Postadress:
Engelska skolan
Ryttargatan 275
194 71 Upplands Väsby

Vi uppmanar alla som lämnar klagomål att ange kontaktuppgifter för att underlätta återkoppling i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte ange några kontaktuppgifter men då får du ingen personlig återkoppling i ärendet.