Skolans regler

 1. Kom i tid till skolan varje dag, ta med läxböcker och idrottskläder till rätt dag.
 1. Ge andra och dig själv arbetsro.
 1. Använd ett vårdat språk.
 1. Visa kamrater och vuxna respekt, var artig, trevlig och hjälpsam.
 1. Var rädd om egna och andras tillhörigheter, var aktsam om skolans material och miljö.
 1. Stanna på skolans område. Elever får inte lämna skolans område under skoltid utan tillstånd.
 1. Cykel, skateboard och dylikt får inte användas på skolgården.
 1. Eleverna ska använda hjälm vid pulka-,  skridsko-, och isbaneåkning.
 1. Godis och mobiltelefoner är inte tillåtet under skoltid.

 

 • Om en regel bryts, ska läraren ha ett samtal med eleven i fråga och vid behov kontaktas föräldrarna.
 • Läraren har rätt att flytta ut eleven från klassrummet, aktiviteten.
 • Läraren har rätt att beslagta mobil, leksaker och farliga föremål för resten av skoldagen.
 • Om en elev förstör skolans eller någon annans egendom kan eleven bli ersättningsskyldig.
 • Vid upprepande regelbrott bokas en elevvårdskonferens. Där upprättas ett åtgärdsprogram tillsammans med rektor, pedagog och förälder.