Sjukanmälan

Om en elev blir sjuk och måste stanna hemma från skolan, skall förälder/vårdnadshavare anmäla detta före kl. 8.00 den aktuella dagen.

Telefon: 08 590 77123

Sjukanmälan ska i första hand anmälas via Infomentor.
Obs! Om sjukanmälan inte gäller flera dagar måste sjukanmälan göras varje dag!

Om sjukdomen blir långvarig kontaktas skolsköterskan och i förekommande fall skolläkaren.
Mentor, arbetslaget samt övrig berörd personal följer upp aktuella frånvarolistor och tar nödvändiga kontakter med föräldrar.
Om så behövs tas kontakt med skolsköterska, kurator och skolledning.