Personal

Skolledning och administration
Marie Källström Rektor marie.kallstrom@englishschool.se
Amanda Holman Biträdande rektor amanda.holman@englishschool.se
Milka Paavonperä Skolintendent (ekonomi) milka.paavonpera@englishchschool.se
Louise Hardebjer Studie och yrkesvägledare louise.hardebjer@enlishschool.se
Annica Bodin Skolkoordinator annica.bodin@englishschool.se
Skolhälsa
Sollentuna Hälsa   08 928580
Skolsköterska Jenny Ahlkrona jenny.ahlkrona@skolhalsan.se
varje tisdag öppen mottagning
Kurator Sofia Welander sofiahalsokonsult@gmail.com
Varje tisdag (varje vecka) och  torsdag (varannan jämn vecka)   9:00 – 15:00
Fritids
Anna Lidgren Fritidsansvarig anna.lidgren@englishschool.se
Sebastian Yde Fritidsansvarig sebastian.yde@englishschool.se
Robin Pettersson Fritids robin.pettersson@englishschool.se
Marie Gustavsson Fritids marie.gustavsson@englishschool.se
Timothy Vaughn Fritids timothy.vaughn@englishschool.se
Annelie  Nyberg Fritids annelie.nyberg@englishschoo.se
Robin Calais Fritids robin.calais@englishschool.se
Skola
Ulrika Bondeson Mentor för åk 1 ulrika.bondeson@englishschool.se
Victor Bailey Mentor för åk 2 victor.bailey@englishschool.se
Hilde Haaland Mentor för åk 3 hilde.haaland@englishschool.se
Susanne Vallin Mentor för åk 4A  susanne.vallin@englishschool.se
Rasmus Mattsson Mentor för åk 4B rasmus.mattssoon@englishschool.se
Mikael Winblad Von Walter Mentor för åk 5 mikael.winbladvonwalter@englishschool.se
Ron Chlebek Mentor för åk 6 ron.chlebek@englishschool.se
Sarika Chawla Mentor för åk 7 sarika.chawla@englishschool.se
Amanda Holman Mentor för åk 8 amanda.holman@englishschool.se
Nicholas Zawadzki mentor för åk 9 nicholas.zawadzki@englishschool.se
Anna Lidgren Mentor Förskoleklassen anna.lidgren@englishschool.se
Petter Skagaard Slöjd & Bild petter.skagaard@englishschool.se
Päivi Larsson Specialpedagog paivi.larsson@englishschool.se
Nicole Lefranc Franska nicole.lefranc@englishschools.se
José Rodríguez Pavón Spanska jose.pavon@englishschool.se