Mål

  • På Engelska skolan tror vi på det nyfikna, initiativrika och kompetenta barnet.
  • Vi strävar efter att varje elev ska få utvecklas och få utmaningar på sin nivå.
  • Eleverna ska lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande, få utrymme för sin kreativitet och uppmuntras att ta egna initiativ
  • Elever och vuxna ska känna sig trygga och kunna arbeta i lugn och ro i skolan.