Fritids

På Fritids jobbar Anna Lidgren, Robin Pettersson, Robin Calais, Marie Gustavsson , Reza Ashari, Timothy Vaughn, Annelie Nyberg, Patrick Skoglöv och Sebastian Yde.

På fritids går barn från samtliga årskurser från F-klass till år 4

Fritidsverksamheten är öppen måndag-fredag kl 6.30 – 17.30.

Telefon till fritids: 070 985 38 44 eller  08 590 77123