Fritids

På Fritids jobbar Anna Lidgren, Pia Bergenbring, Robin Pettersson, Andreas Karlsson, Marie Gustavsson , Reza Ashari, Ronncie Anuforoh, Timothy Vaughn, Annelie Nyberg and Sermed Hasan

På fritids går barn från samtliga årskurser från F-klass till år 4

Fritidsverksamheten är öppen måndag-fredag kl 6.30 – 17.30.

Telefon till fritids: 070 985 38 44 eller  08 590 77123