Föräldrasamverkan

Målet med föräldrasamverkan är att i nära och förtroendefullt samarbete verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Varje förälder skall känna delaktighet i sitt barns vardag och ta sitt ansvar för att detta skall kunna förverkligas. Att som förälder känna tillit, få säga sin mening och kunna påverka är viktigt för oss på Engelska skolan.

Samverkan sker genom utvecklingssamtalet, föräldramöten samt i den dagliga verksamheten.

Välkommen att besöka vår verksamhet under en dag och att delta i de föräldraforum vi anordnar. Ni föräldrar är alltid välkomna till vår skola som vi vill ska präglas av öppenhet och delaktighet.

Skolan har även en aktiv föräldraförening. För mer information kontakta skoladministration.