Tidningsartikel i ”Vi i Väsby”

Tidningsartikeln om årskurs 2 maskot "Zlatan" som har varit på äventyr!

Tidningsartikeln om årskurs 2 maskot ”Zlatan” som har varit på äventyr!